Forum und email
iis_set_script_map

iis_set_script_map

(PECL)

iis_set_script_map -- Sets script mapping on a virtual directory

Popis

int iis_set_script_map ( int server_instance, string virtual_path, string script_extension, string engine_path, int allow_scripting )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.