Forum und email
iis_set_server_rights

iis_set_server_rights

(PECL)

iis_set_server_rights -- Sets server rights

Popis

int iis_set_server_rights ( int server_instance, string virtual_path, int directory_flags )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.