Forum und email
iis_start_server

iis_start_server

(PECL)

iis_start_server -- Starts the virtual web server

Popis

int iis_start_server ( int server_instance )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.