Forum und email
iis_start_service

iis_start_service

(PECL)

iis_start_service -- Starts the service defined by ServiceId

Popis

int iis_start_service ( string service_id )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.