Forum und email
iis_stop_server

iis_stop_server

(PECL)

iis_stop_server -- Stops the virtual web server

Popis

int iis_stop_server ( int server_instance )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.