Forum und email
iis_stop_service

iis_stop_service

(PECL)

iis_stop_service -- Stops the service defined by ServiceId

Popis

int iis_stop_service ( string service_id )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.