Forum und email
iis_add_server

iis_add_server

(PECL)

iis_add_server -- Creates a new virtual web server

Popis

int iis_add_server ( string path, string comment, string server_ip, int port, string host_name, int rights, int start_server )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.