Forum und email
iis_get_dir_security

iis_get_dir_security

(PECL)

iis_get_dir_security -- Gets Directory Security

Popis

int iis_get_dir_security ( int server_instance, string virtual_path )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.