Forum und email
iis_get_script_map

iis_get_script_map

(PECL)

iis_get_script_map -- Gets script mapping on a virtual directory for a specific extension

Popis

string iis_get_script_map ( int server_instance, string virtual_path, string script_extension )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.