Forum und email
iis_get_server_by_comment

iis_get_server_by_comment

(PECL)

iis_get_server_by_comment -- Return the instance number associated with the Comment

Popis

int iis_get_server_by_comment ( string comment )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.