Forum und email
Net_Gopher

LII. Net_Gopher

Úvod

The gopher protocol, as defined by RFC 1436, is generally considered the ancestor of the modern HTTP protocol. However, gopher was also intended to provide references to non-gopher resources including telnet, wais, nntp, and even http. This extension adds gopher support to PHP's URL Wrappers, and provides a helper function gopher_parsedir() to make sense of gopher formatted directory listings.

Instalace

Prerequisite: PHP 4.3.0 or higher.

Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.netnet_gopher

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

Tabulka 1. Net_Gopher constants

ConstantValueDescription
GOPHER_DOCUMENT0Standard text/plain document.
GOPHER_DIRECTORY1A resource containing a gopher formatted directory listing.
GOPHER_BINHEX4A BinHex encoded binary file.
GOPHER_DOSBINARY5A DOS formatted binary archive.
GOPHER_UUENCODED6A UUEncoded file.
GOPHER_BINARY9A generic binary file.
GOPHER_INFO255An Informational entry
GOPHER_HTTP254A reference to an HTTP resource.
GOPHER_UNKNOWN-1 An unrecognized entry.

Příklady

<?php
readfile
("gopher://gopher.example.com/somedocument");
?>

Obsah
gopher_parsedir -- Translate a gopher formatted directory entry into an associative array.