Forum und email
muscat Functions

XCVI. muscat Functions

Úvod

This extension provides an interface to the Muscat 3.6 search system. Muscat doesn't exist anymore, but the Xapian project may provide you with a good alternative.

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

Instalace

These functions are only available if PHP was configured with --with-muscat[=DIR].

Typy prostředků

This extension defines a Muscat session handler returned by muscat_setup_net() and muscat_setup().

Obsah
muscat_close -- Shuts down the muscat session
muscat_get -- Gets a line back from the core muscat API
muscat_give -- Sends string to the core muscat API
muscat_setup_net -- Creates a new muscat session
muscat_setup -- Creates a new local muscat session