Forum und email
muscat_setup_net

muscat_setup_net

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

muscat_setup_net -- Creates a new muscat session

Popis

resource muscat_setup_net ( string muscat_host, int port )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Creates a new muscat session.

Seznam parametrů

muscat_host

The host name to connect to

port

The port number to connect to

Návratové hodnoty

Returns a session handler or FALSE on error.