Forum und email
muscat_setup

muscat_setup

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

muscat_setup -- Creates a new local muscat session

Popis

resource muscat_setup ( int size [, string muscat_dir] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Creates a new local muscat session.

Seznam parametrů

size

The amount of memory in bytes to allocate for muscat

muscat_dir

The muscat installation dir e.g. "/usr/local/empower", it defaults to the compile time muscat directory.

Návratové hodnoty

Returns a session handler or FALSE on error.