Forum und email
muscat_close

muscat_close

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

muscat_close -- Shuts down the muscat session

Popis

void muscat_close ( resource muscat_handle )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Shuts down the muscat session and releases any memory back to PHP.

Seznam parametrů

muscat_handle

A muscat session handler, returned by muscat_setup() or muscat_setup_net().

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.