Forum und email
muscat_get

muscat_get

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

muscat_get -- Gets a line back from the core muscat API

Popis

string muscat_get ( resource muscat_handle )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Gets a line back from the core muscat API.

Seznam parametrů

muscat_handle

A muscat session handler, returned by muscat_setup() or muscat_setup_net().

Návratové hodnoty

Returns the muscat response, as a string.

Varování

Tato funkce může vracet booleovskou hodnotu FALSE, ale také nebooleovskou hodnotu odpovídající ohodnocení FALSE, například 0 nebo "". Čtěte prosím sekci o typu Boolean, kde najdete více informací. Pro testování návratové hodnoty této funkce použijte operátor ===.

Viz také

muscat_give()