Forum und email
muscat_give

muscat_give

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

muscat_give -- Sends string to the core muscat API

Popis

void muscat_give ( resource muscat_handle, string string )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Sends a string to the core muscat API.

Seznam parametrů

muscat_handle

A muscat session handler, returned by muscat_setup() or muscat_setup_net().

string

The string to be sent

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.

Viz také

muscat_get()