Forum und email
HTTP funkce

LV. HTTP funkce

Úvod

Tyto funkce vám umožňují manipulovat výstupem posílaným zpět browseru přímo na úrovni HTTP protokolu.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
http_cache_etag -- Caching by ETag
http_cache_last_modified -- Caching by last modification
http_chunked_decode -- Decode chunked-encoded data
http_deflate -- Deflate data
http_inflate -- Inflate data
http_get_request_body_stream -- Get request body as stream
http_get_request_body -- Get request body as string
http_get_request_headers -- Get request headers as array
http_date -- Compose HTTP RFC compliant date
http_support -- Check built-in HTTP support
http_match_etag -- Match ETag
http_match_modified -- Match last modification
http_match_request_header -- Match any header
http_build_cookie -- Build cookie string
http_negotiate_charset -- Negotiate clients preferred character set
http_negotiate_content_type -- Negotiate clients preferred content type
http_negotiate_language -- Negotiate clients preferred language
ob_deflatehandler -- Deflate output handler
ob_etaghandler -- ETag output handler
ob_inflatehandler -- Inflate output handler
http_parse_cookie -- Parse HTTP cookie
http_parse_headers -- Parse HTTP headers
http_parse_message -- Parse the HTTP message
http_parse_params -- Parse parameter list
http_get -- Perform GET request
http_head -- Perform HEAD request
http_post_data -- Perform POST request with pre-encoded data
http_post_fields -- Perform POST request with data to be encoded
http_put_data -- Perform PUT request with data
http_put_file -- Perform PUT request with file
http_put_stream -- Perform PUT request with stream
http_request_method_exists -- Check whether request method exists
http_request_method_name -- Get request method name
http_request_method_register -- Register request method
http_request_method_unregister -- Unregister request method
http_request -- Perform custom request
http_request_body_encode -- Encode request body
http_redirect -- Issue HTTP redirect
http_send_content_disposition -- Send Content-Disposition
http_send_content_type -- Send Content-Type
http_send_data -- Send arbitrary data
http_send_file -- Send file
http_send_last_modified -- Send Last-Modified
http_send_status -- Send status
http_send_stream -- Send stream
http_throttle -- HTTP throttling
http_build_str -- Build query string
http_build_url -- Build an URL