Forum und email
http_send_data

http_send_data

(PECL)

http_send_data -- Send arbitrary data

Popis

bool http_send_data ( string data )

Sends raw data with support for (multiple) range requests.

Seznam parametrů

data

data to send

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.