Forum und email
http_send_file

http_send_file

(PECL)

http_send_file -- Send file

Popis

bool http_send_file ( string file )

Sends a file with support for (multiple) range requests.

Seznam parametrů

file

the file to send

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.