Forum und email
http_send_stream

http_send_stream

(PECL)

http_send_stream -- Send stream

Popis

bool http_send_stream ( resource stream )

Sends an already opened stream with support for (multiple) range requests.

Seznam parametrů

stream

stream to read from (must be seekable)

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.