Forum und email
http_send_status

http_send_status

(PECL)

http_send_status -- Send status

Popis

bool http_send_status ( int status )

Send HTTP status code.

Seznam parametrů

status

HTTP status code

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.