Forum und email
PHP a jiné jazyky

Kapitola 58. PHP a jiné jazyky

PHP je nejlepší jazyk pro webové programování, ale co jiné jazyky?

1. PHP vs. ASP?
2. Existuje konvertot z ASP do PHP?
3. PHP vs. Cold Fusion?
4. PHP vs. Perl?

1. PHP vs. ASP?

ASP ve skutečnosti není jazyk jako takový, je to zkratka pro Active Server Pages, jazyky nyní používanými k programování ASP jsou Visual Basic Script a JScript. Největší nevýhodou ASP je to, že se jedná o proprietární systém, který je nativně používán pouze na serveru Microsoft Internet Information Server (IIS). To omezuje jeho dostupnost na servery založené na Win32. Existuje několik projektů, které umožňují běh ASP v jiných prostředích a serverech: InstantASP od Halcyon (komerční), Chili!Soft ASP od Chili!Soft (komerční) a OpenASP od ActiveScripting.org (free). O ASP se tvrdí, že je pomalejší a těžkopádnější, a stejně tak i méně stabilní. Z výhod ASP lze uvést to, že primárně používá VBScript, který je poměrně snadno uchopitelný, pokud již víte, jak programovat ve Visual Basicu. Podpora ASP je také standardně zapnuta na IIS, takže se snadno spustí a běží. Komponenty zabudované v ASP jsou opravdu omezené, takže pokud potřebujete použít "pokročilé" prvky, jako interakce s FTP servery, musíte si koupit doplňující komponenty.

2. Existuje konvertot z ASP do PHP?

Ano, jedním z nejčastěji zmiňovaných je asp2php.

3. PHP vs. Cold Fusion?

O PHP se často tvrdí, že je rychlejší a efektivnější pro složité programové úlohy a zkoušení nových myšlenek. PHP je obecně zmiňováno jako stabilnější a méně náročné na systémové prostředky. Cold Fusion má lepší zpracování chyb, databázovou abstrakci a parsování dat, ačkoliv databázová abstrakce je addressed in PHP 4. Jinou věcí, která je uváděna jako silný nástroj Cold Fusion, je jeho výborný vyhledávací engine, avšak s tím, že vyhledávací engine není něco, co by mělo být součástí skriptovacího jazyka pro web. PHP běží na většině existujících platforem; Cold Fusion je k dispozici pouze na Win32, Solarisu, Linuxu a HP/UX. Cold Fusion má dobré IDE a je obecně jednodušší pro začátky, zatímco PHP vyžaduje více programátorských znalostí. Produkt Cold Fusion je navržen s ohledem na neprogramátory, PHP je naopak zaměřeno na programátory.

Velký souhrn na toto téma od Michaela J. Sheldona bylo posláno do mailové konfernce PHP. Kopii najdete ¨zde.

4. PHP vs. Perl?

Největší výhodou PHP oproti Perlu je, že PHP bylo navrženo pro skriptování pro web, kdežto cílem Perlu bylo dělat mnohem víc věcí, a může proto být velmi komplikovaný. Flexibilita/složitost Perlu usnadňuje napsání kódu, který bude pro jiného autora těžko čitelný. PHP má méně zmatečný a striktnější formát beze ztráty flexibility. PHP je oproti Perlu jednodušší integrovat do existujícího HTML kódu. PHP obsahuje mnoho z "dobré" funkcionality Perlu: příkazy, syntaxi apod., bez komplikovanosti, kterou může Perl přinést. Perl je dobře vyzkoušený a "opravdový jazyk", byl k dispozici již na konci 80. let, ale PHP rychle dospívá.