Forum und email

Copyright

Tento manuál je © Copyright 1997 - 2006 PHP Documentation Group. Tento materiál lze distribuovat pouze takovým způsobem a za takových podmínek, jak stanovuje Open Publication License, v1.0 nebo pozdější. Kopie Open Publication License je distribuována s tímto manuálem, (nejnovější verze je v tuto chvíli k dispozici na https://www.opencontent.org/openpub/).

Distribuce podstatně změněných verzí tohoto dokumentu bez výslovného povolení vlastníků autorských práv je zakázána.

Distribuce této práce nebo prací odvozených v jakékoli standardní (papírové) knižní formě bez předchozího souhlasu vlastníků autorských práv je zakázána.

Zajímáte-li se o redistribuci nebo republikaci tohoto dokumentu, celého nebo jeho části, změněného či nezměněného, a máte nějaké otázky, kontaktuje prosím držitele autorských práv na [email protected]. Nezapomeňte, že je tato adresa namapována na veřejně archivovanou konferenci.

Sekce 46 této dokumentace je založena na počátečním příspěvku Zend Technologies.