Forum und email
Funkce spouštění programů

CXXIX. Funkce spouštění programů

Úvod

Tyto funkce poskytují způsoby spouštění příkazů na vlastním systému a způsoby zabezpečení těchto příkazů.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Viz také

Tyto funkce jsou rovněž blízké operátoru zpětný apostrof. Pokud používáte bezpečný režim, musíte také pamatovat na nastavení direktivy safe_mode_exec_dir.

Obsah
escapeshellarg -- ouvozovkování řetězce pro použití jako argument shellu
escapeshellcmd -- escape shellovské metaznaky
exec -- Provést externí program
passthru --  Vykonat externí program a zobrazit nezpracovaný výstup
proc_close -- Close a process opened by proc_open() and return the exit code of that process.
proc_get_status -- Get information about a process opened by proc_open()
proc_nice -- Change the priority of the current process
proc_open --  Execute a command and open file pointers for input/output
proc_terminate -- Kills a process opened by proc_open
shell_exec -- Execute command via shell and return the complete output as a string
system -- Provést externí program a zobrazit výstup