Forum und email
escapeshellarg

escapeshellarg

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

escapeshellarg -- ouvozovkování řetězce pro použití jako argument shellu

Popis

string escapeshellarg ( string arg )

EscapeShellArg() přidá jednoduché uvozovky na začátek a konec řetězce a ouvozovkuje/escapes všechny výskyty jednoduchých uvozovek, takže tento řetězec můžete přímo předat shell funkci, přičemž tento bude brán jako bezpečný argument. Tato funkce by se měla používat k oescapování jednotlivých argumentů určených pro shell funkce pocházejících z uživatelského vstupu. Shell funkce zahrnujíc exec(), system() a backtick operator. Standardní použití:

system("ls ".EscapeShellArg($dir))

Viz také exec(), popen(), system(), a backtick operátor.