Forum und email
system

system

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

system -- Provést externí program a zobrazit výstup

Popis

string system ( string command [, int &return_var] )

system() je verzí stejnojmenné C funkce; vykoná předaný command a zobrazí výstup. Pokud jí předáte proměnnou jako druhý argument, návratová hodnota provedeného příkazu se zapíše do této proměnné.

Pozn.: Pokud chcete používat v této funkci data z uživatelského vstupu, měli byste používat EscapeShellCmd(), abyste měli jistotu, že uživatelé nevmanipulují systém do provádění libovolných příkazů.

Pozn.: Pokud touto funkcí nastartujete nějaký program a chcete ho nechat běžet v pozadí, musíte se zajistit přesměrování výstupu z tohoto programu do souboru nebo jineho výstupního streamu, jinak se PHP zasekne až do ukončení běhu tohoto programu.

Pokud PHP běží jako modul serveru, system() také automaticky flushne výstupní buffer web serveru po každém řádku výstupu.

Při úspěchu vrací poslední řádek výstupu příkazu, při selhání FALSE.

Pokud potřebujete provést příkaz a nechat všechna data z tohoto příkazu předat rovnou bez jakéhokoli zásahu, použijte funkci PassThru().

Viz takéexec(), PassThru(), popen(), EscapeShellCmd(), a backtick operátor.