Forum und email
Prováděcí operátory

Prováděcí operátory

PHP podporuje jeden prováděcí operátor: obrácené apostrofy (``). Uvědomte si, že to nejsou obyčejné apostrofy! PHP se pokusí provést obsah uzavřený mezi těmito znaky jako příkaz shellu; výstup je vrácen (tzn. nebude pouze vypsán na výstupů může být přiřazen proměnné).

$output = `ls -al`;
echo "<pre>$output</pre>";

Poznámka: Operátor může být vyřazen, pokud je aktivní bezpečný režim nebo je vypnuto shell_exec().

Viz také escapeshellcmd(), exec(), passthru(), popen(), shell_exec(), a system().