Forum und email
passthru

passthru

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

passthru --  Vykonat externí program a zobrazit nezpracovaný výstup

Popis

void passthru ( string command [, int &return_var] )

Funkce passthru() se podobá funkci exec() v tom ohledu, že provede command. Pokud je přítomen argument return_var, návratová hodnota tohoto příkazu se umístí sem. Tato funkce by se měla používat místo exec() a system(), pokud jsou výstupem daného příkazu binární data, která je potřeba odeslat přímo do browseru. Běžným použitím této funkce vykonat např. pbmplus utility, které mohou poslat stream obrázku na stdout. Nastavením content-type na image/gif a zavoláním pbmplus programu k odeslání gifu na stdout gifu můžete vytvořit PHP skripty, které přímo tvoří obrázky.

Pozn.: Pokud touto funkcí nastartujete nějaký program a chcete ho nechat běžet v pozadí, musíte se zajistit přesměrování výstupu z tohoto programu do souboru nebo jineho výstupního streamu, jinak se PHP zasekne až do ukončení běhu tohoto programu.

Viz takéexec(), system(), popen(), EscapeShellCmd(), a backtick operátor.