Forum und email
exec

exec

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

exec -- Provést externí program

Popis

string exec ( string command [, array &output [, int &return_var]] )

exec() provádí předaný command, nicméně nic netiskne. Pouze vrací poslední řádek výstupu daného příkazu. Pokud potřebujete provést příkaz a nechat všechna data z tohoto příkazu předat rovnou bez jakéhokoli zásahu, použijte funkci PassThru().

Pokud je přítomen argument array, předané pole se naplní všemi řádky výstupu daného příkazu. Pozn.: Pokud toto pole už obsahuje nějaké prvky, exec() připojí tento výstup na konec tohoto pole. Pokud nechcete, aby tato funkce připojovala prvky na konec daného pole, zavolejte na toto pole unset() předtím, než ho předáte funkci exec().

Pokud je vedle argumentu array přítomen argument return_var, návratová hodnota provedeného příkazu se zapíše do této proměnné.

Pozn.: Pokud chcete používat v této funkci data z uživatelského vstupu, měli byste používat EscapeShellCmd(), abyste měli jistotu, že uživatelé nevmanipulují systém do provádění libovolných příkazů.

Pozn.: Pokud touto funkcí nastartujete nějaký program a chcete ho nechat běžet v pozadí, musíte se zajistit přesměrování výstupu z tohoto programu do souboru nebo jineho výstupního streamu, jinak se PHP zasekne až do ukončení běhu tohoto programu.

Viz takésystem(), PassThru(), popen(), EscapeShellCmd(), a backtick operátor.