Forum und email
Operátory

Kapitola 15. Operátory

Aritmetické operátory

Vzpomínáte si na základní aritmetiku ze školy? Tohle je úplně stejné.

Tabulka 15-1. Aritmetické operátory

PříkladNázevVýsledek
$a + $bSčítáníSoučet $a a $b.
$a - $bOdčítáníROzdíl $a a $b.
$a * $bNásobeníSoučin $a a $b.
$a / $bDěleníPodíl $a a $b.
$a % $bZbytekZbytek po dělení $a a $b.

Operátor dělení ("/") vrací celočíselnou hodnotu (výsledek celočíselného dělení) právě tehdy, když oba operandy jsou celá čísla (nebo řetězce, které se dají převést na celá čísla) a podíl je celé číslo. Pokud některý z operandů celočíselný není nebo výsledek není celé číslo, vrátí se hodnota v plovoucí řádové čárce (float).