Forum und email
Operátory přiřazení

Operátory přiřazení

Základním přiřazovacím operátorem je "=". Mohli byste si zprvu myslet, že se jedná o "rovná se". Nikoliv. Skutečně to znamená, že se levému operandu přiřadí hodnota výrazu vpravo (tj. "nastav na", "přiřaď do" atd.).

Hodnotou výrazu přiřazení je hodnota, která se přiřazuje. Tj. hodnotou "$a = 3" je číslo 3. To vám umožňuje provádět různé triky:

$a = ($b = 4) + 5; // $a se ted rovná 9, a $b bylo nastaveno na 4.

Kromě základního operátoru přiřazení existují ještě "kombinované operátory" pro všechny binární aritmetické a řetězové operátory, které umožňují použít hodnotu ve výrazu a pak hodnotu tohoto výrazu přiřadit zpět. Například:

$a = 3;
$a += 5; // nastaví $a na hodnotu 8, jako kdybychom řekli: $a = $a + 5;
$b = "Ahoj ";
$b .= "tam!"; // nastaví $b na "Ahoj tam!", přesně tak, jako $b = $b . "tam!";

Uvědomte si, že přiřazení zkopíruje hodnotu původní proměnné do nové proměnné (přiřazení hodnoty), takže změny jedné z nich se na druhé proměnné neprojeví. To může mít význam také tehdy, když potřebujete zkopírovat něco jako obrovské pole uvnitř krátkého cyklu. PHP 4 podporuje přiřazení odkazem použitím syntaxe $var = &$othervar;, ale v PHP 3 to provést nelze. "Přiřazení odkazem" znamená, že obě proměnné ukazují na tatáž data a nic se nikam nekopíruje. Chcete-li se o odkazech dozvědět více, čtěte prosím Vysvětlení referencí.