Forum und email
Řetězcové operátory

Řetězcové operátory

Existují dva řetezcové operátory. Jedním je operátor spojení ('.'), který vrací spojení pravého a levého argumentu. Druhým je operátor spojujícího přiřazení ('.='), jenž připojí argument na pravé straně k argumentu na straně levé. Pro více informací si laskavě přečtěte Operátory přiřazení.

$a = "Ahoj ";
$b = $a . "světe!"; // nyní $b obsahuje "Ahoj světe!"

$a = "Ahoj ";
$a .= "světe!";     // nyní $a obsahuje "Ahoj světe!"