Forum und email
Priorita operátorů

Priorita operátorů

Priorita operátoru specifikuje, jak "těsně" váže dva výrazy mezi sebou. Například výraz 1 + 5 * 3, výsledkem je 16 a nikoli 18, protože operátor násobení ("*") má vyšší prioritu než operátor sčítání ("+"). K vynucení priority můžeme v případě potřeby použít závorky. Kupř. (1 + 5) * 3 má hodnotu 18.

Následující tabulka ukazuje přehled operátorů vzestupně seřazených podle priority.

Tabulka 15-6. Priorita operátorů

AsociativitaOperátory
levá,
leváor
leváxor
leváand
praváprint
levá = += -= *= /= .= %= &= |= ^= ~= <<= >>=
levá? :
levá||
levá&&
levá|
levá^
levá&
bez asociativity== != === !==
bez asociativity< <= > >=
levá<< >>
levá+ - .
levá* / %
pravá! ~ ++ -- (int) (double) (string) (array) (object) @
pravá[
bez asociativitynew