Forum und email
Logické operátory

Logické operátory

Tabulka 15-5. Logické operátory

PříkladNázevVýsledek
$a and $bAndTRUE když $a i $b jsou TRUE.
$a or $bOrTRUE když $a nebo $b je TRUE.
$a xor $bXorTRUE když $a nebo $b je TRUE, ale ne oba současně.
! $aNotTRUE když $a není TRUE.
$a && $bAndTRUE když $a i $b jsou TRUE.
$a || $bOrTRUE když $a nebo $b je TRUE.

Důvodem pro dvě různé varianty operátorů "and" a "or" je to, že mají jinou prioritu. (Viz Priorita operátorů.)