Forum und email
Swish Functions

CLXII. Swish Functions

Úvod

The swish extension provides the bindings for Swish-e API. Swish-e stands for "Simple Web Indexing System for Humans - Enhanced" and is an open source system for indexing and search. Swish-e itself is licensed under GPL license, but uses a clause that allows applications to link against the library if every copy of the combined work is accompanied by the URL to Swish-e source code. Here it is: https://swish-e.org.

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

Požadavky

PECL/swish requires PHP 5.1.3 or newer.

Instalace

Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.net/package/swish.

The latest PECL/swish Win32 DLL can be downloaded here: php_swish.dll.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Příklady

Příklad 1. Basic search query

<?php

try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$results = $swish->query("test OR text");

    echo
"Found ", $results->hits, " results\n";
    while (
$result = $results->nextResult()) {
        
var_dump($result);
        break;
//break after the first result
    
}

}
catch (SwishException $e) {
    echo
"Error: ", $e->getMessage(), "\n";
}

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

Found 9 results
object(SwishResult)#3 (8) {
 ["swishreccount"]=>
 int(1)
 ["swishrank"]=>
 int(1000)
 ["swishfilenum"]=>
 int(10)
 ["swishdbfile"]=>
 string(13) "index.swish-e"
 ["swishdocpath"]=>
 string(23) "README.SUBMITTING_PATCH"
 ["swishtitle"]=>
 NULL
 ["swishdocsize"]=>
 int(4557)
 ["swishlastmodified"]=>
 int(1072136752)
}

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

Swish::META_TYPE_UNDEF (integer)

Swish::META_TYPE_STRING (integer)

Swish::META_TYPE_ULONG (integer)

Swish::META_TYPE_DATE (integer)

Swish::IN_FILE_BIT (integer)

Swish::IN_TITLE_BIT (integer)

Swish::IN_HEAD_BIT (integer)

Swish::IN_BODY_BIT (integer)

Swish::IN_COMMENTS_BIT (integer)

Swish::IN_HEADER_BIT (integer)

Swish::IN_EMPHASIZED_BIT (integer)

Swish::IN_META_BIT (integer)

Swish::IN_FILE (integer)

Swish::IN_TITLE (integer)

Swish::IN_HEAD (integer)

Swish::IN_BODY (integer)

Swish::IN_COMMENTS (integer)

Swish::IN_HEADER (integer)

Swish::IN_EMPHASIZED (integer)

Swish::IN_META (integer)

Swish::IN_ALL (integer)

Předdefinované třídy

Předdefinované třídy

Swish

Vlastnosti

 • indexes - the array of indexes used and their properties. Certain list of properties depends on Swish-e version.

Metody

 • Swish::__construct - constructs new Swish object. Throws SwishException on error.

 • Swish->prepare - prepares and returns SwishSearch object. Throws SwishException on error.

 • Swish->query - executes the query and returns SwishResults object. Throws SwishException on error.

 • Swish->getMetaList - returns an array of meta entries for the given index file.

 • Swish->getPropertyList - returns an array of properties for the given index file.

SwishSearch

Metody

SwishResults

Vlastnosti

 • hits - the number of results in this SwishResults object.

 • indexes - the array of indexes used in the search.

Metody

SwishResult

Vlastnosti

 • Properties list depends on Swish-e version, see examples.

Metody

 • SwishResult->getMetaList - returns an array of meta entries for the index used in this result.

 • SwishResult->stem - stems the word and returns result as an array of strings. Throws SwishException on error.

SwishException

SwishException extends the built in Exception class and possesses the same set of properties and methods. See Extending Exceptions“ v 20 for more details.

Obsah
Swish::__construct -- Construct a Swish object
Swish->getMetaList -- Get the list of meta entries for the index
Swish->getPropertyList -- Get the list of properties for the index
Swish->prepare -- Prepare a search query
Swish->query -- Execute a query and return results object
SwishResult->getMetaList -- Get a list of meta entries
SwishResult->stem -- Stems the given word
SwishResults->getParsedWords -- Get an array of parsed words
SwishResults->getRemovedStopwords -- Get an array of stopwords removed from the query
SwishResults->nextResult -- Get the next search result
SwishResults->seekResult -- Set current seek pointer to the given position
SwishSearch->execute -- Execute the search and get the results
SwishSearch->resetLimit -- Reset the search limits
SwishSearch->setLimit -- Set the search limits
SwishSearch->setPhraseDelimiter -- Set the phrase delimiter
SwishSearch->setSort -- Set the sort order
SwishSearch->setStructure -- Set the structure flag in the search object