getMetaList"HREF="function.swishresult-getmetalist.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in..."/>
Forum und email
Swish->query

Swish->query

(no version information, might be only in CVS)

Swish->query -- Execute a query and return results object

Popis

object Swish->query ( string query )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

A quick method to execute a search with default parameters.

Seznam parametrů

query

Query string.

Návratové hodnoty

Returns SwishResults object.

Errors/Exceptions

Throws SwishException on error.

Příklady

Příklad 1. Basic Swish->query() example

<?php

try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$results = $swish->query("test query");

    echo
"Found: ", $results->hits, " hits\n";

}
catch (SwishException $e) {
    echo
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

Found: 1 hits