query"HREF="function.swish-query.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in..."/>
Forum und email
Swish->prepare

Swish->prepare

(no version information, might be only in CVS)

Swish->prepare -- Prepare a search query

Popis

object Swish->prepare ( [string query] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Prepare and return a search object, which you can later use for unlimited number of queries.

Seznam parametrů

query

Optional query string. The query can be also set using SwishSearch->execute() method.

Návratové hodnoty

Returns SwishSearch object.

Errors/Exceptions

Throws SwishException on error.

Příklady

Příklad 1. Basic Swish->prepare() example

<?php

try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search = $swish->prepare("search query");
    
$results = $search->execute();
    echo
"Found: ", $results->hits, " hits\n";

    
$results = $search->execute("new search");

    echo
"Found: ", $results->hits, " hits\n";
}
catch (SwishException $e) {
    echo
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

Found: 2 hits
Found: 5 hits