prepare"HREF="function.swish-prepare.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be onl..."/>
Forum und email
Swish->getPropertyList

Swish->getPropertyList

(no version information, might be only in CVS)

Swish->getPropertyList -- Get the list of properties for the index

Popis

array Swish->getPropertyList ( string index_name )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

index_name

The name of the index file.

Návratové hodnoty

Returns an array of properties for the given index.

Příklady

Příklad 1. Basic Swish->getPropertyList() example

<?php

try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$properties = $swish->getPropertyList("index.swish-e");
    foreach (
$properties as $prop) {
        echo
$prop["Name"],"\n";
    }

}
catch (SwishException $e) {
    echo
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

swishreccount
swishrank
swishfilenum
swishdbfile
swishdocpath
swishtitle
swishdocsize
swishlastmodified