stem"HREF="function.swishresult-stem.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in CVS) ..."/>
Forum und email
SwishResult->getMetaList

SwishResult->getMetaList

(no version information, might be only in CVS)

SwishResult->getMetaList -- Get a list of meta entries

Popis

array SwishResult->getMetaList ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Návratové hodnoty

Returns the same array as swish->getmetalist(), but uses the index file from the result handle.