nextResult"HREF="function.swishresults-nextresult.html"> Manuál PHP Předcházející Další ..."/>
Forum und email
SwishResults->getRemovedStopwords

SwishResults->getRemovedStopwords

(no version information, might be only in CVS)

SwishResults->getRemovedStopwords -- Get an array of stopwords removed from the query

Popis

array SwishResults->getRemovedStopwords ( string index_name )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

index_name

The name of the index used to initialize Swish object.

Návratové hodnoty

Returns array of stopwords removed from the query.