seekResult"HREF="function.swishresults-seekresult.html"> Manuál PHP Předcházející Další..."/>
Forum und email
SwishResults->nextResult

SwishResults->nextResult

(no version information, might be only in CVS)

SwishResults->nextResult -- Get the next search result

Popis

object SwishResults->nextResult ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Návratové hodnoty

Returns the next SwishResult object in the result set or FALSE if there are no more results available.

Příklady

Příklad 1. Basic SwishResults->nextResult() example

<?php

try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search = $swish->prepare();

    
$results = $search->execute("lost");
    while(
$result = $results->nextResult()) {
        
/* do something with the result object */
    
}

}
catch (SwishException $e) {
    echo
$e->getMessage(), "\n";
}

?>