execute"HREF="function.swishsearch-execute.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information,..."/>
Forum und email
SwishResults->seekResult

SwishResults->seekResult

(no version information, might be only in CVS)

SwishResults->seekResult -- Set current seek pointer to the given position

Popis

int SwishResults->seekResult ( int position )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

position

Zero-based position number. Cannot be less than zero.

Návratové hodnoty

Returns new position value on success.

Errors/Exceptions

Throws SwishException on error.

Příklady

Příklad 1. Basic SwishResults->seekResult() example

<?php

try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search = $swish->prepare();

    
$results = $search->execute("lost");

    
var_dump($results->seekResult(0)); //this will succeed
    
var_dump($results->seekResult(100)); //this will fail

} catch (SwishException $e) {
    echo
"Error: ", $e->getMessage(), "\n";
}

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

int(0)
Error: No more results