setLimit"HREF="function.swishsearch-setlimit.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might..."/>
Forum und email
SwishSearch->resetLimit

SwishSearch->resetLimit

(no version information, might be only in CVS)

SwishSearch->resetLimit -- Reset the search limits

Popis

void SwishSearch->resetLimit ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Reset the search limits previous set by SwishSearch->setLimit.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.

Příklady

Příklad 1. Basic SwishSearch->resetLimit() example

<?php

try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search = $swish->prepare();

    
$results = $search->execute("time");
    echo
"First query found: ", $results->hits, " hits\n";

    
$search->setLimit("swishdocsize", "3000", "6000"); //limit by document size, from 3000 to 6000 bytes
    
$results = $search->execute("time");
    echo
"Second query found: ", $results->hits, " hits\n";

    
$search->resetLimit();
    
$results = $search->execute("time");
    echo
"Third query found: ", $results->hits, " hits\n";

}
catch (SwishException $e) {
    echo
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

First query found: 5 hits
Second query found: 2 hits
Third query found: 5 hits