setPhraseDelimiter"HREF="function.swishsearch-setphrasedelimiter.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no ve..."/>
Forum und email
SwishSearch->setLimit

SwishSearch->setLimit

(no version information, might be only in CVS)

SwishSearch->setLimit -- Set the search limits

Popis

void SwishSearch->setLimit ( string property, string low, string high )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

property

Search result property name.

low

The lowest value of the property.

high

The highest value of the property.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.

Errors/Exceptions

Throws SwishException on error.

Příklady

Příklad 1. Basic SwishSearch->setLimit() example

<?php
try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search = $swish->prepare();

    
$results = $search->execute("time");
    echo
"First query found: ", $results->hits, " hits\n";

    
$i = 0;
    while(
$result = $results->nextResult()) {
        echo
"Hit #", ++$i, " - ", $result->swishdocsize, " bytes\n";
    }

    
$search->setLimit("swishdocsize", "3000", "6000"); //limit by document size, from 3000 to 6000 bytes
    
$results = $search->execute("time");
    echo
"Second query found: ", $results->hits, " hits\n";

    
$i = 0;
    while(
$result = $results->nextResult()) {
        echo
"Hit #", ++$i, " - ", $result->swishdocsize, " bytes\n";
    }

}
catch (SwishException $e) {
    echo
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

First query found: 5 hits
Hit #1 - 4261 bytes
Hit #2 - 37937 bytes
Hit #3 - 7126 bytes
Hit #4 - 15427 bytes
Hit #5 - 4768 bytes
Second query found: 2 hits
Hit #1 - 4261 bytes
Hit #2 - 4768 bytes