setStructure"HREF="function.swishsearch-setstructure.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no..."/>
Forum und email
SwishSearch->setSort

SwishSearch->setSort

(no version information, might be only in CVS)

SwishSearch->setSort -- Set the sort order

Popis

void SwishSearch->setSort ( string sort )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

sort

Sort order of the results is a string containing name of a result property combined with sort direction ("asc" or "desc"). Examples: "swishrank desc", "swishdocpath asc", "swishtitle asc", "swishdocsize desc", "swishlastmodified desc" etc.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.

Příklady

Příklad 1. Basic SwishSearch->setSort() example

<?php

try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search = $swish->prepare();

    
$results = $search->execute("time");
    echo
"First query found: ", $results->hits, " hits\n";

    
$i = 0;
    while(
$result = $results->nextResult()) {
        echo
"Hit #", ++$i, " - ", $result->swishdocsize, " bytes\n";
    }

    
$search->setSort("swishdocsize desc"); //sort by document size
    
$results = $search->execute("time");
    echo
"Second query found: ", $results->hits, " hits\n";

    
$i = 0;
    while(
$result = $results->nextResult()) {
        echo
"Hit #", ++$i, " - ", $result->swishdocsize, " bytes\n";
    }

}
catch (SwishException $e) {
    echo
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

First query found: 5 hits
Hit #1 - 4261 bytes
Hit #2 - 37937 bytes
Hit #3 - 7126 bytes
Hit #4 - 15427 bytes
Hit #5 - 4768 bytes
Second query found: 5 hits
Hit #1 - 37937 bytes
Hit #2 - 15427 bytes
Hit #3 - 7126 bytes
Hit #4 - 4768 bytes
Hit #5 - 4261 bytes