Forum und email
XML-RPC Functions

CLXXIX. XML-RPC Functions

Úvod

These functions can be used to write XML-RPC servers and clients. You can find more information about XML-RPC at https://www.xmlrpc.com/, and more documentation on this extension and its functions at https://xmlrpc-epi.sourceforge.net/.

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

XML-RPC support in PHP is not enabled by default. You will need to use the --with-xmlrpc[=DIR] configuration option when compiling PHP to enable XML-RPC support. This extension is bundled into PHP as of 4.1.0.

Konfigurace běhu

Chování těchto funkcí je ovlivněno nastavením parametrů v php.ini.

Tabulka 1. XML-RPC configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
xmlrpc_errors"0"PHP_INI_SYSTEMAvailable since PHP 4.1.0.
xmlrpc_error_number"0"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.1.0.
Pro další detaily a definice konstant PHP_INI_*, viz dokumentace k ini_set().

Typy prostředků

This extension defines a XML-RPC server resource returned by xmlrpc_server_create().

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
xmlrpc_decode_request -- Decodes XML into native PHP types
xmlrpc_decode -- Decodes XML into native PHP types
xmlrpc_encode_request -- Generates XML for a method request
xmlrpc_encode -- Generates XML for a PHP value
xmlrpc_get_type -- Gets xmlrpc type for a PHP value
xmlrpc_is_fault -- Determines if an array value represents an XMLRPC fault
xmlrpc_parse_method_descriptions -- Decodes XML into a list of method descriptions
xmlrpc_server_add_introspection_data -- Adds introspection documentation
xmlrpc_server_call_method -- Parses XML requests and call methods
xmlrpc_server_create -- Creates an xmlrpc server
xmlrpc_server_destroy -- Destroys server resources
xmlrpc_server_register_introspection_callback -- Register a PHP function to generate documentation
xmlrpc_server_register_method -- Register a PHP function to resource method matching method_name
xmlrpc_set_type -- Sets xmlrpc type, base64 or datetime, for a PHP string value