Forum und email
xmlrpc_is_fault

xmlrpc_is_fault

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

xmlrpc_is_fault -- Determines if an array value represents an XMLRPC fault

Popis

bool xmlrpc_is_fault ( array arg )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

arg

Array returned by xmlrpc_decode().

Návratové hodnoty

Returns TRUE if the argument means fault, FALSE otherwise. Fault description is available in $arg["faultString"], fault code is in $arg["faultCode"].

Příklady

See example by xmlrpc_encode_request().

Viz také

xmlrpc_decode()