Forum und email
xmlrpc_decode

xmlrpc_decode

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

xmlrpc_decode -- Decodes XML into native PHP types

Popis

mixed xmlrpc_decode ( string xml [, string encoding] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

xml

XML response returned by XMLRPC method.

encoding

Input encoding supported by iconv (defaults to "iso-8859-1").

Návratové hodnoty

Returns either an array, or an integer, or a string, or a boolean according to the response returned by the XMLRPC method.

Příklady

See example by xmlrpc_encode_request().