Forum und email
xmlrpc_decode_request

xmlrpc_decode_request

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

xmlrpc_decode_request -- Decodes XML into native PHP types

Popis

mixed xmlrpc_decode_request ( string xml, string &method [, string encoding] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.